Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Administratorem danych osobowych (dalej zwany: "Administratorem") jest Spółka Alen Development Sp. z o.o. z siedzibą w Wołomin oraz Spółka Alen Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wołomin (dalej zwanymi łącznie: "Spółka")

 

2. Inspektor Ochrony Danych:

 

W Sprawach związanych przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się pod adresem: iod@alendevelopment.pl lub pisemnie na adres: ul. Wileńska 51A lok. 210, 05-200 Wołomin z dopiskiem "Dane osobowe".

 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

Państwa dane przetwarzane są w różnych sytuacjach biznesowych opisanych dokładnie na Naszej Polityce Prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o podstawach celach do jakich są one przetwarzane:

  • Dla celów marketingowych Administratora - Marketing bezpośredni własnych produktów i usług
  • Dla celów handlowych Administratora - Przedstawienie oferty handlowej w celu odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe.

 

4. Podstawa prawna przetwarzanie danych osobowych:

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Kategorie przetwarzania danych osobowych:

 

Imię oraz Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 

6. Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych:

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być agencje marketingowe w celu przesłania Newslettera, firmy świadczące usługi IT oraz podmioty, którym Spółka powierza przetwarzania danych w związku ze swoją działalnością.

 

7. Okres, przez który dane będą przechowywane:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.

 

8. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez cofnięciem.

 

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skagi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu do podania danych:

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych dla celów marketingowych produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

 

 

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwaną: "RODO"), zobligowani jesteśmy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w Spółkach Alen Development Sp. z o.o. i Alen Development Sp. z o.o. Sp. k.:

© 2019 Alen Development. 
    All rights reserved.
Facebook Apartamenty Lipowa
Instagram segmenty Wołomin
Apartamenty Lipowa - segmenty Wołomin

 

Biuro Sprzedaży:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

ul. Wileńska 51A/210

05-200 Wołomin

Informacja o przetważaniu

danych osobowych

sprzedaz@alendevelopment.pl

Klauzula Informacyjna